Islaamka
Wanaagga diinta Islaamka aan ka baranay. UNSPLASH

Sadex qof ixtiraam

1. Macalinkaaga
2. Waalidkaaga
3. Dadka waawayn

Sadex Sifo la’imow

1. Iimaan
2. Camal wanaagsan
3. Daacadnimo

Sadex iska xoree

1. Dayn
2. Kibir
3. Khiyaano

Sadex ka adkow

1. Carabkaaga
2. Xanaaqa
3. Naftaada

Sadex iska ilaali

1. Xanta
2. Dambiga
3. Masayrka ( Quudhiwaanimada)

Sadex raadi

1. Cilmiga
2. Akhlaaqda wanaagsan
3. Alle ka cabsi

Sadex nadiifi

1. Dharkaaga
2. Jidhkaaga
3. Fekerkaaga

Sadex xasuusnow

1. Dhimashada
2. Axsaanta ( Laguu sameeyay)
3. Waanada

Alow nagu barbaari jidka toosan dhamaanteen oo inaga reeb waxa xun Aaaaaamiiin

Aragtidaada ka dhiibo